Điều khoản - BLOG THƯỞNG THỨC
Logo-blog-thuong-thuc-2

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Blog Thưởng Thức chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, tất cả các bài viết đều thuộc bản quyền của Blog Thưởng Thức; nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Mọi sao chép, chỉnh sửa đều phải được sự cho phép của Blog Thưởng Thức.

Độc giả có thể chia sẽ bài viết và nội dung trong Blog Thưởng Thức nhưng phải ghi rõ tên trang "BLOG THƯỞNG THỨC" và dẫn nguồn link web "blogthuongthuc.com". Xin hãy tôn trọng quyền tác giả.

Các hình ảnh được sử dụng trên Blog Thưởng Thức đều có giấy phép Creative Common; riêng những hình ảnh có logo Blog Thưởng Thức đều do Blog Thưởng Thức sở hữu hoặc đối tác của Blog Thưởng Thức sở hữu – nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

Trân trọng.